Intensieve Zorgen

De intensieve zorgenafdeling (ICU) is een hospitalisatie-afdeling in het ziekenhuis waar patiënten behandeld worden met een levensbedreigende aandoening. Bij deze patiënten zijn de zogenaamde vitale functies bedreigd of ernstig verstoord.

ICU

De intensieve zorgenafdeling (ICU) is een hospitalisatie-afdeling in het ziekenhuis waar patiënten behandeld worden met een levensbedreigende aandoening. Bij deze patiënten zijn de zogenaamde vitale functies bedreigd of ernstig verstoord. Voornamelijk gaat het over de werking van het hart, de bloedsomloop en de longen, maar ook andere organen zoals de lever en de nieren.

Team

In de ICU werken hooggekwalificeerde artsen ( intensivisten) en verpleegkundigen, die speciaal zijn opgeleid om deze complexe en hoogtechnologische vorm van geneeskunde te kunnen uitoefenen. Ze beschikken hiervoor over een waaier van geneesmiddelen en apparatuur. Aan het hoofd van de dienst ICU staat het medisch-diensthoofd Intensieve Zorgen geflankeerd door zijn collega’s intensivisten. Zij zorgen voor de dagdagelijkse medische behandeling op de dienst.

Apparatuur

De ICU is een hoogtechnologische afdeling die beschikt over de nodige gesofisticeerde apparatuur. Deze apparatuur kan de functie van het bedreigde orgaan ondersteunen of zelfs tijdelijk overnemen. Het beademingsapparaat, hartondersteunende medicatie en het dialysetoestelzijn veel gebruikte middelen om de functie van respectievelijk long, hart en nier over te nemen. Naast de nodige apparaten om de vitale functies te ondersteunen is er ook speciale monitoring voorhanden om de patiënt extra te bewaken. Mede hierdoor kan de medische behandeling op elk ogenblik bijgestuurd worden.

Patiënten

Op de dienst ICU liggen de meest zieke patiënten van het ziekenhuis: na een zware operatie, verkeersongeval, ernstige longinfectie, bloedvergiftiging of coma…Ze vertoeven op deze afdelingtot hun toestand stabiel genoeg is om op een gewone afdeling te kunnen worden verzorgd.

Bezoek

Rust is belangrijk voor kritisch zieke patiënten. Bezoek aan deze patiënten wordt daarom tot een strikt minimum herleid. Bezoek is enkel toegelaten:

-in de namiddag: van 14h45 tot 15h30 uur

-‘s avonds: van 18h45 tot 19h15 uur