Informed consent

De informed consent of toestemmingsverklaring, is een wettelijk verplicht te ondertekenen formulier, waarmee de patiënt de toelating geeft aan de anesthesist om de noodzakelijke behandelingen uit te voeren.

Voor kinderen wordt deze toestemming gegeven door de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige ( ouders of voogd)

Het informed consent formulier dat U moet ondertekenen met “gelezen en akkoord”, krijgt U tijdens de consultatie chirurgie of anesthesie of tijdens uw opname in het ziekenhuis. U kan het ook downloaden van deze site.