Preoperatieve guidelines

Welke onderzoeken moeten er gedaan worden bij welke patiënt en bij welke ingreep. Zijn er bijkomende adviezen nodig? Welke medicatie mag/moet gestopt worden en welke moet de patiënt verder innemen.

Gelieve aan iedere patiënt de benodigde preoperatieve onderzoeken mee te geven, alsook een overzicht van de voorgeschiedenis en huidige medicatie

 

Overzicht van de guidelines volgens kenniscentrum:

 

 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20041027309.pdf

 

asa klasse omschrijving
ASA klasse I gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik
ASA klasse II patiënt met een lichte aandoening, waarvoor hij al dan niet medicatie inneemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten niet.
ASA klasse III patiënt met een ernstige systeemaantasting waarvoor hij medicatie neemt;deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten
ASA klasse IV patiënt met een zeer ernstige systeemaantasting die een chronische bedreiging voor het leven uitmaakt.
ASA klasse V moribunde patiënt waarvan men niet verwacht dat hij nog 24 zal overleven met of zonder ingreep

welke onderzoekingen zullen bij bepaalde patiënten plaatsvinden?

ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V
complet 1
glycemie 1
ionogram 1
nierfunctie 1
rx thorax 3 3
electrocardiogram 2 2
stollingsfunctie 4 4 4
leverfunctie 1 1
longfunctie 1 1
bloedgaswaarden 1 1
schildkliertesten 1 1 1 1

1: indien hiervoor in de anamnese of bij klinisch onderzoek aanwijzingen zijn

2: indien ouder dan 50 jaar

3: indien ouder dan 50 jaar

4: voor alle ingrepen waar een goede bloedstolling van zéér groot belang is