Preoperatieve raadpleging

Elke dinsdag en woensdag namiddag is er een preoperatieve raadpleging om voornamelijk de ASA III en IV patiënten optimaal te kunnen voorbereiden voor hun operatie en de eventuele benodigde bijkomende onderzoeken aan te vragen. Ook ASA I en II patiënten zijn hier natuurlijk welkom.

Waar: campus SL, 1e verdiep, straat 941
Wanneer: Elke dinsdag en woensdag namiddag
Wie: Iedereen, maar zeker de ASA II EN III patiënten.

Afspraak: 03 760 85 48

Gelieve aan iedere patiënt de benodigde preoperatieve onderzoeken mee te geven, alsook een overzicht van de voorgeschiedenis en huidige medicatie

Overzicht van de guidelines volgens kenniscentrum

ASA klasse omschrijving
ASA klasse I gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik
ASA klasse II patiënt met een lichte aandoening, waarvoor hij al dan niet medicatie inneemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten niet.
ASA klasse III patiënt met een ernstige systeemaantasting waarvoor hij medicatie neemt;deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten
ASA klasse IV  patiënt met een zeer ernstige systeemaantasting die een chronische bedreiging voor het leven uitmaakt.
ASA klasse V  moribunde patiënt waarvan men niet verwacht dat hij nog 24 zal overleven met of zonder ingreep

Welke onderzoekingen zullen bij bepaalde patiënten plaatsvinden?

ASA I ASA II ASA III ASAIV ASA V
Complet 1
Glycemie 1
Ionogram 1
Nierfunctie 1
RX thorax 3 3
Electrocardiogram 2 2
Stollingsfunctie 4 4 4
Leverfunctie 1 1
Longfunctie 1 1
Bloedgaswaarden 1 1
Schildkliertesten 1 1 1 1

1: indien hiervoor in de anamnese of bij klinisch onderzoek aanwijzingen zijn
2: indien ouder dan 50 jaar
3: indien ouder dan 50 jaar
4: voor alle ingrepen waar een goede bloedstolling van zéér groot belang is