Richtijnen ‘nuchter zijn’

Deze richtlijnen zijn van toepassing als u een algemene narcose of andere vorm van verdoving dient te krijgen voor een heelkundige ingreep of ander onderzoek.

 

Deze richtlijnen gelden voor ALLE vormen van verdoving :

– voor algemene verdoving

– voor lokale en locoregionale verdoving ,

ook wel vaak “ruggenprik”, “epidurale” of “spinale” genoemd

maar ook het zogenaamde “zenuwblock” van een (deel van) arm, been, voet of hand valt hieronder

– voor procedures onder sedatie (ook wel als zgn “lichte verdoving” omschreven)

 

Richtlijnen :

 

– Lichte maaltijd tot 6 uur vòòr de ingreep

Hieronder wordt verstaan een boterham/toast met confituur .

Geen gefrituurde voedingswaren !

Geen vlees !

Voor snoepgoed geldt dezelfde regel : ten laatste 6 uur vòòr de ingreep !

– Koemelk en zuivelprodukten tot 6 uur vòòr de ingreep

– Poedermelk / Flesvoeding tot 6 uur vòòr de ingreep

– Borstvoeding tot 4 uur vòòr de ingreep

– Heldere dranken tot 2 uur vòòr de ingreep

Hieronder wordt verstaan : water, suikerwater, koffie zonder melk , thee zonder melk of
heldere vruchtensappen zonder vruchtvlees (bv helder appelsap)

Geen koffie of thee mèt melk

Geen sappen met vruchtvlees

Geen alcohol !

 

Deze richtlijnen beogen een zo veilig mogelijk verloop van de verdoving .

 

Het niet naleven van deze richtlijnen verhoogt het risico en kan aanleiding geven tot uitstellen van de ingreep !