Patiënten

Algemene informatie omtrent de verschillende anesthesie technieken, de benodigde preoperatieve onderzoeken en het verschillende pijnstillingstechnieken. Tevens over een verblijf op Intensieve Zorgen en over mogelijkheden voor pijnloze bevallingen.

  • Acute pain service

   De acute pijndienst richt zich onder andere op het verstrekken van een adequate pijnbehandeling na heelkunde in de eerste dagen na de operatie.

   Meer informatie
  • Raadpleging

   Om u een verdoving op maat te kunnen geven is het zeer belangrijk dat vooraf uw conditie wordt nagegaan en de eventuele risico’s worden vastgesteld.

   Meer informatie
  • Anesthesie

   Anesthesie betekent letterlijk ‘ ongevoelig voor pijn’. De anesthesist houdt echter niet alleen de pijn in het oog. Gedurende de hele periode rondom de operatie bewaakt de anesthesist alle vitale functies.

   Meer informatie
   • Locoregionale anesthesie technieken

    Meer en meer operaties kunnen worden uitgevoerd met behulp van locoregionale anesthesie technieken. Technieken waarbij slechts een gedeelte van het lichaam in slaap wordt gedaan, bijvoorbeeld een arm, een gedeelte van de arm, een been, etc…

    Meer informatie
  • PAZA

   De PAZA is een specifieke zone voor observatie/behandeling van alle patiënten na anesthesie/heelkunde, omkaderd met gespecialiseerde nursing.

   Deze is voornamelijk ingericht voor patiënten met:
   • verhoogd risico voor nabloeding,
   • gecompromitteerde orgaanfuncties (hart, long, nier,…),
   • een noodzaak aan een agressief pijnbeleid of parenterale vochttoediening.

   Meer informatie
 • Intensieve zorgen

  De intensieve zorgenafdeling (ICU) is een hospitalisatie-afdeling in het ziekenhuis waar patiënten behandeld worden met een levensbedreigende aandoening. Bij deze patiënten zijn de zogenaamde vitale functies bedreigd of ernstig verstoord. Voornamelijk gaat het over de werking van het hart, de bloedsomloop en de longen, maar ook andere organen zoals de lever en de nieren.

  Meer informatie