Wat doen we

De dienst Anesthesie van het AZ nikolaas zorgt voor:

 • de verdovingen tijdens ingrepen in het operatiekwartier;
 • sedaties bij bepaalde onderzoeken en behandelingen;
 • postoperatieve pijntherapie (Acute Pain Service);
 • pijnloze bevallingen in het verloskwartier;
 • de behandeling van zwaar zieke patiënten op de afdeling Intensieve zorgen;
 • de preoperatieve consultatie.
 • Acute pain service

  De acute pijndienst richt zich onder andere op het verstrekken van een adequate pijnbehandeling na heelkunde in de eerste dagen na de operatie.

  Meer informatie
 • Raadpleging

  Om u een verdoving op maat te kunnen geven is het zeer belangrijk dat vooraf uw conditie wordt nagegaan en de eventuele risico’s worden vastgesteld.

  Meer informatie
 • Anesthesie

  Anesthesie betekent letterlijk ‘ ongevoelig voor pijn’. De anesthesist houdt echter niet alleen de pijn in het oog. Gedurende de hele periode rondom de operatie bewaakt de anesthesist alle vitale functies.

  Meer informatie
  • Locoregionale anesthesie technieken

   Meer en meer operaties kunnen worden uitgevoerd met behulp van locoregionale anesthesie technieken. Technieken waarbij slechts een gedeelte van het lichaam in slaap wordt gedaan, bijvoorbeeld een arm, een gedeelte van de arm, een been, etc…

   Meer informatie
 • PAZA

  De PAZA is een specifieke zone voor observatie/behandeling van alle patiënten na anesthesie/heelkunde, omkaderd met gespecialiseerde nursing.

  Deze is voornamelijk ingericht voor patiënten met:
  • verhoogd risico voor nabloeding,
  • gecompromitteerde orgaanfuncties (hart, long, nier,…),
  • een noodzaak aan een agressief pijnbeleid of parenterale vochttoediening.

  Meer informatie