Acute pain service

De acute pijndienst richt zich onder andere op het verstrekken van een adequate pijnbehandeling na heelkunde in de eerste dagen na de operatie.

Sedert 2008 hebben we in het AZ Nikolaas de APS-dienst terug nieuw leven in geblazen. Het is van enorm groot belang om de patiënten niet alleen pre- en peroperatief goed op te volgen, maar ook om postoperatief een adequate pijnstilling te voorzien. Dit heeft meer voordelen dan alleen een tevreden patiënt. Het risico op chronische pijn wordt verminderd, de morbiditeit en mortaliteit verlaagd en het bespoedigd ontslag uit het ziekenhuis.

Afbeelding 4

Sedert 2008 worden de vele patiënten die een pijnpomp krijgen (zowel epiduraal, intraveneus als locoregionaal) dagelijks gezien door de pijnverpleegkundige (Nele).

Deze volgt nauwgezet het comfort van de patiënt, en de mogelijke bijwerkingen van de pomp. Het wil echter niet zeggen dat enkel patiënten met een pijnpomp opgevolgd worden. Patiënten zonder pijnpomp met een postoperatief pijnprobleem worden ook opgespoord en correct behandeld.

De patiënten die op de preoperatieve raadpleging zijn geweest, hebben een folder ontvangen met informatie over pijn, pijnmeting en de diverse vormen van postoperatieve pijnstilling. Op deze manier zijn zij reeds goed geïnformeerd vooraleer het systeem wordt toegepast.