PAZA

De PAZA is een specifieke zone voor observatie/behandeling van alle patiënten na anesthesie/heelkunde, omkaderd met gespecialiseerde nursing.
Deze is voornamelijk ingericht voor patiënten met:
  • verhoogd risico voor nabloeding,
  • gecompromitteerde orgaanfuncties (hart, long, nier,...),
  • een noodzaak aan een agressief pijnbeleid of parenterale vochttoediening.