Preoperatieve onderzoeken

Hier vindt u de benodigde pre-operatieve onderzoeken volgens de richtlijnen van het kenniscentrum. Tevens ifv enkele specifieke ingrepen.

Overzicht van de guidelines volgens kenniscentrum

ASA klasse omschrijving
ASA klasse I gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik
ASA klasse II patiënt met een lichte aandoening, waarvoor hij al dan niet medicatie inneemt; deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten niet.
ASA klasse III patiënt met een ernstige systeemaantasting waarvoor hij medicatie neemt;deze aandoening beperkt zijn normale activiteiten
ASA klasse IV  patiënt met een zeer ernstige systeemaantasting die een chronische bedreiging voor het leven uitmaakt.
ASA klasse V  moribunde patiënt waarvan men niet verwacht dat hij nog 24 zal overleven met of zonder ingreep

Welke onderzoekingen zullen bij bepaalde patiënten plaatsvinden?

ASA I ASA II ASA III ASAIV ASA V
Complet 1
Glycemie 1
Ionogram 1
Nierfunctie 1
RX thorax 3 3
Electrocardiogram 2 2
Stollingsfunctie 4 4 4
Leverfunctie 1 1
Longfunctie 1 1
Bloedgaswaarden 1 1
Schildkliertesten 1 1 1 1

1: indien hiervoor in de anamnese of bij klinisch onderzoek aanwijzingen zijn
2: indien ouder dan 50 jaar
3: indien ouder dan 50 jaar
4: voor alle ingrepen waar een goede bloedstolling van zéér groot belang is

Grote longchirurgie (lobectomie, pneumonectomie, VATS)

 • Labo (Hb,Ht, Thrombocyten, Ur,Cr,Na,K, PTT,aPTT, Gly)
 • RxTx
 • Advies pneumo
 • Advies cardio: meestal resulteert dit wel in echocor en/of fietsproef
 • EKG
 • Advies Anesthesie

Mediastinoscopie

Algemene richtlijnen.

 • <50 jaar: niks
 • >50 jaar: EKG
 • >60 jaar: labo + EKG

 

Ifv comorbiditeiten bijkomende onderzoeken.

Thoracoscopie (empyeem, pneumoTx)

Jonge patiënten: Bij patiënt met empyeem zal er sowieso al labo zijn, aangezien die meestal zwaar ziek zijn, indien niet moet wel volledig labo gebeuren.

Oude patiënten: volgens richtlijnen (ECG, labo).

Aneurysma chirurgie (Broekprothese of endovasculaire prothese)

 • Labo
 • RxTx
 • EKG
 • Advies cardio + altijd echocor
 • Advies anesthesie

Carotis chirurgie

 • Labo
 • EKG
 • Advies cardio
 • Advies neuro
 • Advies anesthesie

PTA

Algemene richtlijnen:

 • < 50jr niks
 • > 50 jr EKG
 • > 60 jr EKG + labo

Ifv comorbiditeiten bijkomende onderzoeken.